نرخ های اعلام شده در این سایت بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا توسط صرافی های مجاز کل کشور است.
تاریخ:     
 

شنبه 8 خرداد ماه 1395

خرید نقدی*
ساعتنرخ (ريال)**
دلار آمریکایورودرهم امارت
USDEURAED
از ساعت 8:00 تا 9:0034,56038,8499,421
از ساعت 9:00 تا 10:0034,53438,8159,423
از ساعت 10:00 تا 11:0034,56338,7989,403
از ساعت 11:00 تا 12:0034,58238,7419,437
از ساعت 12:00 تا 13:0034,68538,8789,430
از ساعت 13:00 تا 14:0034,67638,8509,459
از ساعت 14:00 تا 15:0034,69638,9349,494
از ساعت 15:00 تا 16:0034,68338,8529,511
از ساعت 16:00 تا 17:0034,70638,9189,515
از ساعت 17:00 تا 18:0034,56738,7939,504
از ساعت 8:00 تا 18:0034,63338,8519,459
فروش نقدی*
ساعتنرخ (ريال)**
دلار آمریکایورودرهم امارت
USDEURAED
از ساعت 8:00 تا 9:0034,67438,9299,428
از ساعت 9:00 تا 10:0034,61138,9909,437
از ساعت 10:00 تا 11:0034,61538,9479,405
از ساعت 11:00 تا 12:0034,69138,9129,476
از ساعت 12:00 تا 13:0034,71638,8499,477
از ساعت 13:00 تا 14:0034,71938,9519,467
از ساعت 14:00 تا 15:0034,68839,0019,495
از ساعت 15:00 تا 16:0034,62638,8919,528
از ساعت 16:00 تا 17:0034,42838,9629,503
از ساعت 17:00 تا 18:0034,43338,9569,499
از ساعت 8:00 تا 18:0034,56938,9559,460
  • *معاملات نقدی معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله ارز و ریال را مبادله نموده و شامل حواله های ارزی نیز می باشد.
  • **درج -- در ستون نرخ به معنای عدم وجود معامله ثبت شده در سامانه سنا است.
USD در 1395/3/8 با نرخ 34633 در 1395/3/6 با نرخ 34529 در 1395/3/5 با نرخ 34554 در 1395/3/4 با نرخ 34442 در 1395/3/3 با نرخ 34356 در 1395/3/1 با نرخ 34371 در 1395/2/30 با نرخ 34380 در 1395/2/29 با نرخ 34332 در 1395/2/28 با نرخ 34352 در 1395/2/27 با نرخ 34361 در 1395/2/26 با نرخ 34376 در 1395/2/25 با نرخ 34428 در 1395/2/23 با نرخ 34452 در 1395/2/22 با نرخ 34486 در 1395/2/21 با نرخ 34417 در 1395/2/20 با نرخ 34406 در 1395/2/19 با نرخ 34405 در 1395/2/18 با نرخ 34357 در 1395/2/15 با نرخ 34441 در 1395/2/14 با نرخ 34532 در 1395/2/13 با نرخ 34531 در 1395/2/12 با نرخ 34487 در 1395/2/11 با نرخ 34543 در 1395/2/9 با نرخ 34632 در 1395/2/8 با نرخ 34597 در 1395/2/7 با نرخ 34651 در 1395/2/6 با نرخ 34690 در 1395/2/5 با نرخ 34646 در 1395/2/4 با نرخ 34616 در 1395/2/1 با نرخ 34608 در 1395/1/31 با نرخ 34600 در 1395/1/30 با نرخ 34581 در 1395/1/29 با نرخ 34655 در 1395/1/28 با نرخ 34719 در 1395/1/26 با نرخ 34656 در 1395/1/25 با نرخ 34685 در 1395/1/24 با نرخ 34758 در 1395/1/23 با نرخ 34767 در 1395/1/22 با نرخ 34738 در 1395/1/21 با نرخ 34688 در 1395/1/19 با نرخ 34740 در 1395/1/18 با نرخ 34756 در 1395/1/17 با نرخ 34640 در 1395/1/16 با نرخ 34524 در 1395/1/15 با نرخ 34661 در 1395/1/14 با نرخ 34790 در 1395/1/11 با نرخ 34869 در 1395/1/10 با نرخ 34734 در 1395/3/8 با نرخ 34569 در 1395/3/6 با نرخ 34514 در 1395/3/5 با نرخ 34469 در 1395/3/4 با نرخ 34536 در 1395/3/3 با نرخ 34449 در 1395/3/1 با نرخ 34431 در 1395/2/30 با نرخ 34376 در 1395/2/29 با نرخ 34399 در 1395/2/28 با نرخ 34409 در 1395/2/27 با نرخ 34434 در 1395/2/26 با نرخ 34440 در 1395/2/25 با نرخ 34461 در 1395/2/23 با نرخ 34477 در 1395/2/22 با نرخ 34528 در 1395/2/21 با نرخ 34449 در 1395/2/20 با نرخ 34440 در 1395/2/19 با نرخ 34441 در 1395/2/18 با نرخ 34405 در 1395/2/15 با نرخ 34503 در 1395/2/14 با نرخ 34547 در 1395/2/13 با نرخ 34581 در 1395/2/12 با نرخ 34542 در 1395/2/11 با نرخ 34606 در 1395/2/9 با نرخ 34633 در 1395/2/8 با نرخ 34638 در 1395/2/7 با نرخ 34678 در 1395/2/6 با نرخ 34732 در 1395/2/5 با نرخ 34698 در 1395/2/4 با نرخ 34641 در 1395/2/1 با نرخ 34666 در 1395/1/31 با نرخ 34611 در 1395/1/30 با نرخ 34622 در 1395/1/29 با نرخ 34702 در 1395/1/28 با نرخ 34755 در 1395/1/26 با نرخ 34623 در 1395/1/25 با نرخ 34734 در 1395/1/24 با نرخ 34793 در 1395/1/23 با نرخ 34776 در 1395/1/22 با نرخ 34784 در 1395/1/21 با نرخ 34641 در 1395/1/19 با نرخ 34778 در 1395/1/18 با نرخ 34782 در 1395/1/17 با نرخ 34701 در 1395/1/16 با نرخ 34563 در 1395/1/15 با نرخ 34663 در 1395/1/14 با نرخ 34880 در 1395/1/11 با نرخ 34872 در 1395/1/10 با نرخ 34770
EUR در 1395/3/8 با نرخ 38851 در 1395/3/6 با نرخ 38716 در 1395/3/5 با نرخ 38974 در 1395/3/4 با نرخ 38774 در 1395/3/3 با نرخ 38943 در 1395/3/1 با نرخ 38821 در 1395/2/30 با نرخ 38949 در 1395/2/29 با نرخ 38987 در 1395/2/28 با نرخ 39000 در 1395/2/27 با نرخ 39146 در 1395/2/26 با نرخ 39094 در 1395/2/25 با نرخ 39287 در 1395/2/23 با نرخ 39344 در 1395/2/22 با نرخ 39473 در 1395/2/21 با نرخ 39440 در 1395/2/20 با نرخ 39387 در 1395/2/19 با نرخ 39473 در 1395/2/18 با نرخ 39527 در 1395/2/15 با نرخ 39606 در 1395/2/14 با نرخ 39437 در 1395/2/13 با نرخ 39345 در 1395/2/12 با نرخ 39389 در 1395/2/11 با نرخ 39269 در 1395/2/9 با نرخ 39130 در 1395/2/8 با نرخ 39170 در 1395/2/7 با نرخ 39054 در 1395/2/6 با نرخ 39022 در 1395/2/5 با نرخ 39183 در 1395/2/4 با نرخ 39255 در 1395/2/1 با نرخ 39175 در 1395/1/31 با نرخ 39227 در 1395/1/30 با نرخ 39213 در 1395/1/29 با نرخ 39472 در 1395/1/28 با نرخ 39538 در 1395/1/26 با نرخ 39658 در 1395/1/25 با نرخ 39691 در 1395/1/24 با نرخ 39631 در 1395/1/23 با نرخ 39612 در 1395/1/22 با نرخ 39695 در 1395/1/21 با نرخ 39329 در 1395/1/19 با نرخ 39739 در 1395/1/18 با نرخ 39378 در 1395/1/17 با نرخ 39487 در 1395/1/16 با نرخ 39721 در 1395/1/15 با نرخ 39681 در 1395/1/14 با نرخ 38970 در 1395/1/11 با نرخ 39059 در 1395/1/10 با نرخ 38879 در 1395/3/8 با نرخ 38955 در 1395/3/6 با نرخ 38929 در 1395/3/5 با نرخ 38913 در 1395/3/4 با نرخ 38953 در 1395/3/3 با نرخ 38890 در 1395/3/1 با نرخ 39027 در 1395/2/30 با نرخ 38924 در 1395/2/29 با نرخ 39051 در 1395/2/28 با نرخ 39065 در 1395/2/27 با نرخ 39090 در 1395/2/26 با نرخ 39203 در 1395/2/25 با نرخ 39343 در 1395/2/23 با نرخ 39422 در 1395/2/22 با نرخ 39520 در 1395/2/21 با نرخ 39534 در 1395/2/20 با نرخ 39557 در 1395/2/19 با نرخ 39557 در 1395/2/18 با نرخ 39548 در 1395/2/15 با نرخ 39712 در 1395/2/14 با نرخ 39439 در 1395/2/13 با نرخ 39513 در 1395/2/12 با نرخ 39590 در 1395/2/11 با نرخ 39162 در 1395/2/9 با نرخ 39131 در 1395/2/8 با نرخ 39206 در 1395/2/7 با نرخ 39095 در 1395/2/6 با نرخ 39165 در 1395/2/5 با نرخ 39212 در 1395/2/4 با نرخ 39349 در 1395/2/1 با نرخ 39212 در 1395/1/31 با نرخ 39297 در 1395/1/30 با نرخ 39259 در 1395/1/29 با نرخ 39535 در 1395/1/28 با نرخ 39550 در 1395/1/26 با نرخ 39559 در 1395/1/25 با نرخ 39635 در 1395/1/24 با نرخ 39712 در 1395/1/23 با نرخ 39716 در 1395/1/22 با نرخ 39709 در 1395/1/21 با نرخ 39575 در 1395/1/19 با نرخ 39549 در 1395/1/18 با نرخ 39466 در 1395/1/17 با نرخ 39513 در 1395/1/16 با نرخ 39510 در 1395/1/15 با نرخ 39569 در 1395/1/14 با نرخ 39178 در 1395/1/11 با نرخ 39038 در 1395/1/10 با نرخ 39012
AED در 1395/3/8 با نرخ 9459 در 1395/3/6 با نرخ 9438 در 1395/3/5 با نرخ 9426 در 1395/3/4 با نرخ 9399 در 1395/3/3 با نرخ 9388 در 1395/3/1 با نرخ 9359 در 1395/2/30 با نرخ 9356 در 1395/2/29 با نرخ 9350 در 1395/2/28 با نرخ 9357 در 1395/2/27 با نرخ 9352 در 1395/2/26 با نرخ 9367 در 1395/2/25 با نرخ 9384 در 1395/2/23 با نرخ 9390 در 1395/2/22 با نرخ 9396 در 1395/2/21 با نرخ 9373 در 1395/2/20 با نرخ 9374 در 1395/2/19 با نرخ 9362 در 1395/2/18 با نرخ 9354 در 1395/2/15 با نرخ 9407 در 1395/2/14 با نرخ 9407 در 1395/2/13 با نرخ 9432 در 1395/2/12 با نرخ 9438 در 1395/2/11 با نرخ 9455 در 1395/2/9 با نرخ 9452 در 1395/2/8 با نرخ 9459 در 1395/2/7 با نرخ 9452 در 1395/2/6 با نرخ 9463 در 1395/2/5 با نرخ 9453 در 1395/2/4 با نرخ 9466 در 1395/2/1 با نرخ 9468 در 1395/1/31 با نرخ 9455 در 1395/1/30 با نرخ 9469 در 1395/1/29 با نرخ 9480 در 1395/1/28 با نرخ 9488 در 1395/1/26 با نرخ 9492 در 1395/1/25 با نرخ 9493 در 1395/1/24 با نرخ 9503 در 1395/1/23 با نرخ 9488 در 1395/1/22 با نرخ 9492 در 1395/1/21 با نرخ 9481 در 1395/1/19 با نرخ 9491 در 1395/1/18 با نرخ 9482 در 1395/1/17 با نرخ 9448 در 1395/1/16 با نرخ 9443 در 1395/1/15 با نرخ 9467 در 1395/1/14 با نرخ 9545 در 1395/1/11 با نرخ 9558 در 1395/1/10 با نرخ 9540 در 1395/3/8 با نرخ 9460 در 1395/3/6 با نرخ 9439 در 1395/3/5 با نرخ 9420 در 1395/3/4 با نرخ 9407 در 1395/3/3 با نرخ 9397 در 1395/3/1 با نرخ 9364 در 1395/2/30 با نرخ 9365 در 1395/2/29 با نرخ 9358 در 1395/2/28 با نرخ 9368 در 1395/2/27 با نرخ 9373 در 1395/2/26 با نرخ 9379 در 1395/2/25 با نرخ 9382 در 1395/2/23 با نرخ 9391 در 1395/2/22 با نرخ 9404 در 1395/2/21 با نرخ 9392 در 1395/2/20 با نرخ 9383 در 1395/2/19 با نرخ 9371 در 1395/2/18 با نرخ 9375 در 1395/2/15 با نرخ 9417 در 1395/2/14 با نرخ 9419 در 1395/2/13 با نرخ 9447 در 1395/2/12 با نرخ 9444 در 1395/2/11 با نرخ 9463 در 1395/2/9 با نرخ 9463 در 1395/2/8 با نرخ 9465 در 1395/2/7 با نرخ 9470 در 1395/2/6 با نرخ 9474 در 1395/2/5 با نرخ 9464 در 1395/2/4 با نرخ 9473 در 1395/2/1 با نرخ 9473 در 1395/1/31 با نرخ 9472 در 1395/1/30 با نرخ 9477 در 1395/1/29 با نرخ 9495 در 1395/1/28 با نرخ 9506 در 1395/1/26 با نرخ 9503 در 1395/1/25 با نرخ 9498 در 1395/1/24 با نرخ 9510 در 1395/1/23 با نرخ 9507 در 1395/1/22 با نرخ 9502 در 1395/1/21 با نرخ 9489 در 1395/1/19 با نرخ 9515 در 1395/1/18 با نرخ 9518 در 1395/1/17 با نرخ 9475 در 1395/1/16 با نرخ 9458 در 1395/1/15 با نرخ 9477 در 1395/1/14 با نرخ 9564 در 1395/1/11 با نرخ 9571 در 1395/1/10 با نرخ 9556