نرخ های اعلام شده در این سایت بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا توسط صرافی های مجاز کل کشور است.
تاریخ:     
 

یکشنبه 7 شهریور ماه 1395

خرید نقدی*
ساعتنرخ (ريال)**
دلار آمریکایورودرهم امارت
USDEURAED
از ساعت 8:00 تا 9:0035,491--9,715
از ساعت 9:00 تا 10:0035,44040,1629,721
از ساعت 10:00 تا 11:0035,52240,1909,694
از ساعت 11:00 تا 12:0035,51340,0699,705
از ساعت 12:00 تا 13:0035,56040,0669,705
از ساعت 13:00 تا 14:0035,46439,9469,709
از ساعت 8:00 تا 14:0035,51340,1109,704
فروش نقدی*
ساعتنرخ (ريال)**
دلار آمریکایورودرهم امارت
USDEURAED
از ساعت 8:00 تا 9:0035,69139,6009,750
از ساعت 9:00 تا 10:0035,50940,2979,719
از ساعت 10:00 تا 11:0035,59139,9829,713
از ساعت 11:00 تا 12:0035,52740,2489,714
از ساعت 12:00 تا 13:0035,52240,1939,711
از ساعت 13:00 تا 14:0035,47840,1589,699
از ساعت 8:00 تا 14:0035,50939,9989,711
  • *معاملات نقدی معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله ارز و ریال را مبادله نموده و شامل حواله های ارزی نیز می باشد.
  • **درج -- در ستون نرخ به معنای عدم وجود معامله ثبت شده در سامانه سنا است.
USD در 1395/6/7 با نرخ 35513 در 1395/6/6 با نرخ 35461 در 1395/6/4 با نرخ 35430 در 1395/6/3 با نرخ 35415 در 1395/6/2 با نرخ 35433 در 1395/6/1 با نرخ 35350 در 1395/5/31 با نرخ 35336 در 1395/5/30 با نرخ 35341 در 1395/5/28 با نرخ 35380 در 1395/5/27 با نرخ 35329 در 1395/5/26 با نرخ 35286 در 1395/5/25 با نرخ 35165 در 1395/5/24 با نرخ 35377 در 1395/5/23 با نرخ 35401 در 1395/5/21 با نرخ 35386 در 1395/5/20 با نرخ 35291 در 1395/5/19 با نرخ 35327 در 1395/5/18 با نرخ 35321 در 1395/5/17 با نرخ 35308 در 1395/5/16 با نرخ 35158 در 1395/5/14 با نرخ 35195 در 1395/5/13 با نرخ 35255 در 1395/5/12 با نرخ 35334 در 1395/5/11 با نرخ 35301 در 1395/5/10 با نرخ 35288 در 1395/5/7 با نرخ 35206 در 1395/5/6 با نرخ 35240 در 1395/5/5 با نرخ 35116 در 1395/5/4 با نرخ 35097 در 1395/5/3 با نرخ 35114 در 1395/5/2 با نرخ 35039 در 1395/4/31 با نرخ 34985 در 1395/4/30 با نرخ 35005 در 1395/4/29 با نرخ 35033 در 1395/4/28 با نرخ 35011 در 1395/4/27 با نرخ 34968 در 1395/4/26 با نرخ 35037 در 1395/4/24 با نرخ 35019 در 1395/4/23 با نرخ 35013 در 1395/4/22 با نرخ 35059 در 1395/4/21 با نرخ 34945 در 1395/4/20 با نرخ 34843 در 1395/4/19 با نرخ 34752 در 1395/4/15 با نرخ 34759 در 1395/4/14 با نرخ 34815 در 1395/4/13 با نرخ 34895 در 1395/4/12 با نرخ 35189 در 1395/4/10 با نرخ 35008 در 1395/4/9 با نرخ 34891 در 1395/6/7 با نرخ 35509 در 1395/6/6 با نرخ 35480 در 1395/6/4 با نرخ 35431 در 1395/6/3 با نرخ 35430 در 1395/6/2 با نرخ 35427 در 1395/6/1 با نرخ 35400 در 1395/5/31 با نرخ 35369 در 1395/5/30 با نرخ 35351 در 1395/5/28 با نرخ 35385 در 1395/5/27 با نرخ 35363 در 1395/5/26 با نرخ 35327 در 1395/5/25 با نرخ 35348 در 1395/5/24 با نرخ 35375 در 1395/5/23 با نرخ 35387 در 1395/5/21 با نرخ 35427 در 1395/5/20 با نرخ 35331 در 1395/5/19 با نرخ 35336 در 1395/5/18 با نرخ 35368 در 1395/5/17 با نرخ 35349 در 1395/5/16 با نرخ 35247 در 1395/5/14 با نرخ 35242 در 1395/5/13 با نرخ 35334 در 1395/5/12 با نرخ 35369 در 1395/5/11 با نرخ 35287 در 1395/5/10 با نرخ 35331 در 1395/5/7 با نرخ 35274 در 1395/5/6 با نرخ 35277 در 1395/5/5 با نرخ 35209 در 1395/5/4 با نرخ 35120 در 1395/5/3 با نرخ 35152 در 1395/5/2 با نرخ 35088 در 1395/4/31 با نرخ 35076 در 1395/4/30 با نرخ 35066 در 1395/4/29 با نرخ 35061 در 1395/4/28 با نرخ 35047 در 1395/4/27 با نرخ 34984 در 1395/4/26 با نرخ 35104 در 1395/4/24 با نرخ 35048 در 1395/4/23 با نرخ 35008 در 1395/4/22 با نرخ 35092 در 1395/4/21 با نرخ 35000 در 1395/4/20 با نرخ 34886 در 1395/4/19 با نرخ 34790 در 1395/4/15 با نرخ 34825 در 1395/4/14 با نرخ 34828 در 1395/4/13 با نرخ 34940 در 1395/4/12 با نرخ 35200 در 1395/4/10 با نرخ 34951 در 1395/4/9 با نرخ 34885
EUR در 1395/6/7 با نرخ 40110 در 1395/6/6 با نرخ 39930 در 1395/6/4 با نرخ 40193 در 1395/6/3 با نرخ 39808 در 1395/6/2 با نرخ 39970 در 1395/6/1 با نرخ 40197 در 1395/5/31 با نرخ 40148 در 1395/5/30 با نرخ 39987 در 1395/5/28 با نرخ 39975 در 1395/5/27 با نرخ 39920 در 1395/5/26 با نرخ 39610 در 1395/5/25 با نرخ 39624 در 1395/5/24 با نرخ 39722 در 1395/5/23 با نرخ 39509 در 1395/5/21 با نرخ 39683 در 1395/5/20 با نرخ 39415 در 1395/5/19 با نرخ 39429 در 1395/5/18 با نرخ 39497 در 1395/5/17 با نرخ 39414 در 1395/5/16 با نرخ 39009 در 1395/5/14 با نرخ 39090 در 1395/5/13 با نرخ 39243 در 1395/5/12 با نرخ 39149 در 1395/5/11 با نرخ 39259 در 1395/5/10 با نرخ 39201 در 1395/5/7 با نرخ 39101 در 1395/5/6 با نرخ 39050 در 1395/5/5 با نرخ 38942 در 1395/5/4 با نرخ 38818 در 1395/5/3 با نرخ 38826 در 1395/5/2 با نرخ 38776 در 1395/4/31 با نرخ 38902 در 1395/4/30 با نرخ 38967 در 1395/4/29 با نرخ 39032 در 1395/4/28 با نرخ 39020 در 1395/4/27 با نرخ 39044 در 1395/4/26 با نرخ 39043 در 1395/4/24 با نرخ 39157 در 1395/4/23 با نرخ 39096 در 1395/4/22 با نرخ 39131 در 1395/4/21 با نرخ 39052 در 1395/4/20 با نرخ 39055 در 1395/4/19 با نرخ 39152 در 1395/4/15 با نرخ 39207 در 1395/4/14 با نرخ 39169 در 1395/4/13 با نرخ 39244 در 1395/4/12 با نرخ 39313 در 1395/4/10 با نرخ 39171 در 1395/4/9 با نرخ 39111 در 1395/6/7 با نرخ 39998 در 1395/6/6 با نرخ 40198 در 1395/6/4 با نرخ 39928 در 1395/6/3 با نرخ 39961 در 1395/6/2 با نرخ 40108 در 1395/6/1 با نرخ 40233 در 1395/5/31 با نرخ 40144 در 1395/5/30 با نرخ 40050 در 1395/5/28 با نرخ 39991 در 1395/5/27 با نرخ 39817 در 1395/5/26 با نرخ 39662 در 1395/5/25 با نرخ 39737 در 1395/5/24 با نرخ 39823 در 1395/5/23 با نرخ 39566 در 1395/5/21 با نرخ 39716 در 1395/5/20 با نرخ 39483 در 1395/5/19 با نرخ 39572 در 1395/5/18 با نرخ 39479 در 1395/5/17 با نرخ 39449 در 1395/5/16 با نرخ 39085 در 1395/5/14 با نرخ 39230 در 1395/5/13 با نرخ 39002 در 1395/5/12 با نرخ 39273 در 1395/5/11 با نرخ 39133 در 1395/5/10 با نرخ 39161 در 1395/5/7 با نرخ 39113 در 1395/5/6 با نرخ 39038 در 1395/5/5 با نرخ 38913 در 1395/5/4 با نرخ 38912 در 1395/5/3 با نرخ 38950 در 1395/5/2 با نرخ 38914 در 1395/4/31 با نرخ 39027 در 1395/4/30 با نرخ 38986 در 1395/4/29 با نرخ 39086 در 1395/4/28 با نرخ 39053 در 1395/4/27 با نرخ 39071 در 1395/4/26 با نرخ 39098 در 1395/4/24 با نرخ 39134 در 1395/4/23 با نرخ 39156 در 1395/4/22 با نرخ 38967 در 1395/4/21 با نرخ 38982 در 1395/4/20 با نرخ 39151 در 1395/4/19 با نرخ 39198 در 1395/4/15 با نرخ 39187 در 1395/4/14 با نرخ 39259 در 1395/4/13 با نرخ 39289 در 1395/4/12 با نرخ 39225 در 1395/4/10 با نرخ 39144 در 1395/4/9 با نرخ 39154
AED در 1395/6/7 با نرخ 9704 در 1395/6/6 با نرخ 9694 در 1395/6/4 با نرخ 9666 در 1395/6/3 با نرخ 9678 در 1395/6/2 با نرخ 9668 در 1395/6/1 با نرخ 9651 در 1395/5/31 با نرخ 9638 در 1395/5/30 با نرخ 9652 در 1395/5/28 با نرخ 9650 در 1395/5/27 با نرخ 9650 در 1395/5/26 با نرخ 9643 در 1395/5/25 با نرخ 9652 در 1395/5/24 با نرخ 9664 در 1395/5/23 با نرخ 9680 در 1395/5/21 با نرخ 9672 در 1395/5/20 با نرخ 9669 در 1395/5/19 با نرخ 9676 در 1395/5/18 با نرخ 9670 در 1395/5/17 با نرخ 9660 در 1395/5/16 با نرخ 9639 در 1395/5/14 با نرخ 9644 در 1395/5/13 با نرخ 9667 در 1395/5/12 با نرخ 9660 در 1395/5/11 با نرخ 9649 در 1395/5/10 با نرخ 9645 در 1395/5/7 با نرخ 9642 در 1395/5/6 با نرخ 9624 در 1395/5/5 با نرخ 9606 در 1395/5/4 با نرخ 9594 در 1395/5/3 با نرخ 9576 در 1395/5/2 با نرخ 9585 در 1395/4/31 با نرخ 9571 در 1395/4/30 با نرخ 9570 در 1395/4/29 با نرخ 9560 در 1395/4/28 با نرخ 9552 در 1395/4/27 با نرخ 9568 در 1395/4/26 با نرخ 9569 در 1395/4/24 با نرخ 9566 در 1395/4/23 با نرخ 9521 در 1395/4/22 با نرخ 9560 در 1395/4/21 با نرخ 9553 در 1395/4/20 با نرخ 9532 در 1395/4/19 با نرخ 9501 در 1395/4/15 با نرخ 9489 در 1395/4/14 با نرخ 9488 در 1395/4/13 با نرخ 9551 در 1395/4/12 با نرخ 9571 در 1395/4/10 با نرخ 9516 در 1395/4/9 با نرخ 9511 در 1395/6/7 با نرخ 9711 در 1395/6/6 با نرخ 9692 در 1395/6/4 با نرخ 9690 در 1395/6/3 با نرخ 9679 در 1395/6/2 با نرخ 9685 در 1395/6/1 با نرخ 9667 در 1395/5/31 با نرخ 9647 در 1395/5/30 با نرخ 9669 در 1395/5/28 با نرخ 9661 در 1395/5/27 با نرخ 9654 در 1395/5/26 با نرخ 9654 در 1395/5/25 با نرخ 9662 در 1395/5/24 با نرخ 9676 در 1395/5/23 با نرخ 9690 در 1395/5/21 با نرخ 9683 در 1395/5/20 با نرخ 9683 در 1395/5/19 با نرخ 9680 در 1395/5/18 با نرخ 9683 در 1395/5/17 با نرخ 9667 در 1395/5/16 با نرخ 9644 در 1395/5/14 با نرخ 9650 در 1395/5/13 با نرخ 9671 در 1395/5/12 با نرخ 9672 در 1395/5/11 با نرخ 9659 در 1395/5/10 با نرخ 9653 در 1395/5/7 با نرخ 9650 در 1395/5/6 با نرخ 9641 در 1395/5/5 با نرخ 9614 در 1395/5/4 با نرخ 9605 در 1395/5/3 با نرخ 9594 در 1395/5/2 با نرخ 9595 در 1395/4/31 با نرخ 9567 در 1395/4/30 با نرخ 9579 در 1395/4/29 با نرخ 9582 در 1395/4/28 با نرخ 9564 در 1395/4/27 با نرخ 9576 در 1395/4/26 با نرخ 9580 در 1395/4/24 با نرخ 9570 در 1395/4/23 با نرخ 9568 در 1395/4/22 با نرخ 9570 در 1395/4/21 با نرخ 9565 در 1395/4/20 با نرخ 9538 در 1395/4/19 با نرخ 9509 در 1395/4/15 با نرخ 9503 در 1395/4/14 با نرخ 9498 در 1395/4/13 با نرخ 9533 در 1395/4/12 با نرخ 9598 در 1395/4/10 با نرخ 9520 در 1395/4/9 با نرخ 9517