نرخ های اعلام شده در این سایت بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا توسط صرافی های مجاز کل کشور است.
تاریخ:     
 

شنبه 5 تیر ماه 1395

خرید نقدی*
ساعتنرخ (ريال)**
دلار آمریکایورودرهم امارت
USDEURAED
از ساعت 8:00 تا 9:0034,52039,2579,465
از ساعت 9:00 تا 10:0034,59939,0969,422
از ساعت 10:00 تا 11:0034,69639,2389,420
از ساعت 11:00 تا 12:0034,61239,0629,453
از ساعت 12:00 تا 13:0034,58738,9609,446
از ساعت 8:00 تا 13:0034,60839,0799,429
فروش نقدی*
ساعتنرخ (ريال)**
دلار آمریکایورودرهم امارت
USDEURAED
از ساعت 8:00 تا 9:0034,700--9,470
از ساعت 9:00 تا 10:0034,64138,9179,443
از ساعت 10:00 تا 11:0034,72639,3059,452
از ساعت 11:00 تا 12:0034,64439,1129,455
از ساعت 12:00 تا 13:0034,61039,1869,462
از ساعت 8:00 تا 13:0034,64339,2259,452
  • *معاملات نقدی معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله ارز و ریال را مبادله نموده و شامل حواله های ارزی نیز می باشد.
  • **درج -- در ستون نرخ به معنای عدم وجود معامله ثبت شده در سامانه سنا است.
USD در 1395/4/5 با نرخ 34608 در 1395/4/3 با نرخ 34663 در 1395/4/2 با نرخ 34671 در 1395/4/1 با نرخ 34609 در 1395/3/31 با نرخ 34546 در 1395/3/30 با نرخ 34551 در 1395/3/29 با نرخ 34613 در 1395/3/27 با نرخ 34616 در 1395/3/26 با نرخ 34620 در 1395/3/25 با نرخ 34598 در 1395/3/24 با نرخ 34600 در 1395/3/23 با نرخ 34610 در 1395/3/22 با نرخ 34631 در 1395/3/20 با نرخ 34585 در 1395/3/19 با نرخ 34582 در 1395/3/18 با نرخ 34600 در 1395/3/17 با نرخ 34604 در 1395/3/16 با نرخ 34663 در 1395/3/13 با نرخ 34668 در 1395/3/12 با نرخ 34634 در 1395/3/11 با نرخ 34656 در 1395/3/10 با نرخ 34622 در 1395/3/9 با نرخ 34749 در 1395/3/8 با نرخ 34633 در 1395/3/6 با نرخ 34529 در 1395/3/5 با نرخ 34554 در 1395/3/4 با نرخ 34442 در 1395/3/3 با نرخ 34356 در 1395/3/1 با نرخ 34371 در 1395/2/30 با نرخ 34380 در 1395/2/29 با نرخ 34332 در 1395/2/28 با نرخ 34352 در 1395/2/27 با نرخ 34361 در 1395/2/26 با نرخ 34376 در 1395/2/25 با نرخ 34428 در 1395/2/23 با نرخ 34452 در 1395/2/22 با نرخ 34486 در 1395/2/21 با نرخ 34417 در 1395/2/20 با نرخ 34406 در 1395/2/19 با نرخ 34405 در 1395/2/18 با نرخ 34357 در 1395/2/15 با نرخ 34441 در 1395/2/14 با نرخ 34532 در 1395/2/13 با نرخ 34531 در 1395/2/12 با نرخ 34487 در 1395/2/11 با نرخ 34543 در 1395/2/9 با نرخ 34632 در 1395/2/8 با نرخ 34597 در 1395/2/7 با نرخ 34651 در 1395/4/5 با نرخ 34643 در 1395/4/3 با نرخ 34722 در 1395/4/2 با نرخ 34717 در 1395/4/1 با نرخ 34645 در 1395/3/31 با نرخ 34602 در 1395/3/30 با نرخ 34654 در 1395/3/29 با نرخ 34639 در 1395/3/27 با نرخ 34664 در 1395/3/26 با نرخ 34664 در 1395/3/25 با نرخ 34625 در 1395/3/24 با نرخ 34648 در 1395/3/23 با نرخ 34625 در 1395/3/22 با نرخ 34673 در 1395/3/20 با نرخ 34619 در 1395/3/19 با نرخ 34579 در 1395/3/18 با نرخ 34620 در 1395/3/17 با نرخ 34639 در 1395/3/16 با نرخ 34701 در 1395/3/13 با نرخ 34725 در 1395/3/12 با نرخ 34716 در 1395/3/11 با نرخ 34707 در 1395/3/10 با نرخ 34540 در 1395/3/9 با نرخ 34748 در 1395/3/8 با نرخ 34569 در 1395/3/6 با نرخ 34514 در 1395/3/5 با نرخ 34469 در 1395/3/4 با نرخ 34536 در 1395/3/3 با نرخ 34449 در 1395/3/1 با نرخ 34431 در 1395/2/30 با نرخ 34376 در 1395/2/29 با نرخ 34399 در 1395/2/28 با نرخ 34409 در 1395/2/27 با نرخ 34434 در 1395/2/26 با نرخ 34440 در 1395/2/25 با نرخ 34461 در 1395/2/23 با نرخ 34477 در 1395/2/22 با نرخ 34528 در 1395/2/21 با نرخ 34449 در 1395/2/20 با نرخ 34440 در 1395/2/19 با نرخ 34441 در 1395/2/18 با نرخ 34405 در 1395/2/15 با نرخ 34503 در 1395/2/14 با نرخ 34547 در 1395/2/13 با نرخ 34581 در 1395/2/12 با نرخ 34542 در 1395/2/11 با نرخ 34606 در 1395/2/9 با نرخ 34633 در 1395/2/8 با نرخ 34638 در 1395/2/7 با نرخ 34678
EUR در 1395/4/5 با نرخ 39079 در 1395/4/3 با نرخ 39401 در 1395/4/2 با نرخ 39262 در 1395/4/1 با نرخ 39363 در 1395/3/31 با نرخ 39360 در 1395/3/30 با نرخ 39117 در 1395/3/29 با نرخ 39129 در 1395/3/27 با نرخ 39132 در 1395/3/26 با نرخ 39089 در 1395/3/25 با نرخ 39126 در 1395/3/24 با نرخ 39085 در 1395/3/23 با نرخ 39153 در 1395/3/22 با نرخ 39383 در 1395/3/20 با نرخ 39430 در 1395/3/19 با نرخ 39411 در 1395/3/18 با نرخ 39388 در 1395/3/17 با نرخ 39363 در 1395/3/16 با نرخ 39320 در 1395/3/13 با نرخ 38902 در 1395/3/12 با نرخ 38906 در 1395/3/11 با نرخ 38873 در 1395/3/10 با نرخ 38904 در 1395/3/9 با نرخ 38785 در 1395/3/8 با نرخ 38851 در 1395/3/6 با نرخ 38716 در 1395/3/5 با نرخ 38974 در 1395/3/4 با نرخ 38774 در 1395/3/3 با نرخ 38943 در 1395/3/1 با نرخ 38821 در 1395/2/30 با نرخ 38949 در 1395/2/29 با نرخ 38987 در 1395/2/28 با نرخ 39000 در 1395/2/27 با نرخ 39146 در 1395/2/26 با نرخ 39094 در 1395/2/25 با نرخ 39287 در 1395/2/23 با نرخ 39344 در 1395/2/22 با نرخ 39473 در 1395/2/21 با نرخ 39440 در 1395/2/20 با نرخ 39387 در 1395/2/19 با نرخ 39473 در 1395/2/18 با نرخ 39527 در 1395/2/15 با نرخ 39606 در 1395/2/14 با نرخ 39437 در 1395/2/13 با نرخ 39345 در 1395/2/12 با نرخ 39389 در 1395/2/11 با نرخ 39269 در 1395/2/9 با نرخ 39130 در 1395/2/8 با نرخ 39170 در 1395/2/7 با نرخ 39054 در 1395/4/5 با نرخ 39225 در 1395/4/3 با نرخ 39470 در 1395/4/2 با نرخ 39299 در 1395/4/1 با نرخ 39338 در 1395/3/31 با نرخ 39260 در 1395/3/30 با نرخ 39247 در 1395/3/29 با نرخ 39116 در 1395/3/27 با نرخ 39203 در 1395/3/26 با نرخ 39148 در 1395/3/25 با نرخ 39201 در 1395/3/24 با نرخ 39159 در 1395/3/23 با نرخ 39294 در 1395/3/22 با نرخ 39387 در 1395/3/20 با نرخ 39416 در 1395/3/19 با نرخ 39350 در 1395/3/18 با نرخ 39339 در 1395/3/17 با نرخ 39472 در 1395/3/16 با نرخ 39264 در 1395/3/13 با نرخ 38921 در 1395/3/12 با نرخ 38975 در 1395/3/11 با نرخ 38749 در 1395/3/10 با نرخ 39019 در 1395/3/9 با نرخ 38962 در 1395/3/8 با نرخ 38955 در 1395/3/6 با نرخ 38929 در 1395/3/5 با نرخ 38913 در 1395/3/4 با نرخ 38953 در 1395/3/3 با نرخ 38890 در 1395/3/1 با نرخ 39027 در 1395/2/30 با نرخ 38924 در 1395/2/29 با نرخ 39051 در 1395/2/28 با نرخ 39065 در 1395/2/27 با نرخ 39090 در 1395/2/26 با نرخ 39203 در 1395/2/25 با نرخ 39343 در 1395/2/23 با نرخ 39422 در 1395/2/22 با نرخ 39520 در 1395/2/21 با نرخ 39534 در 1395/2/20 با نرخ 39557 در 1395/2/19 با نرخ 39557 در 1395/2/18 با نرخ 39548 در 1395/2/15 با نرخ 39712 در 1395/2/14 با نرخ 39439 در 1395/2/13 با نرخ 39513 در 1395/2/12 با نرخ 39590 در 1395/2/11 با نرخ 39162 در 1395/2/9 با نرخ 39131 در 1395/2/8 با نرخ 39206 در 1395/2/7 با نرخ 39095
AED در 1395/4/5 با نرخ 9429 در 1395/4/3 با نرخ 9436 در 1395/4/2 با نرخ 9425 در 1395/4/1 با نرخ 9418 در 1395/3/31 با نرخ 9403 در 1395/3/30 با نرخ 9404 در 1395/3/29 با نرخ 9415 در 1395/3/27 با نرخ 9423 در 1395/3/26 با نرخ 9416 در 1395/3/25 با نرخ 9412 در 1395/3/24 با نرخ 9421 در 1395/3/23 با نرخ 9434 در 1395/3/22 با نرخ 9449 در 1395/3/20 با نرخ 9436 در 1395/3/19 با نرخ 9439 در 1395/3/18 با نرخ 9453 در 1395/3/17 با نرخ 9451 در 1395/3/16 با نرخ 9473 در 1395/3/13 با نرخ 9476 در 1395/3/12 با نرخ 9475 در 1395/3/11 با نرخ 9461 در 1395/3/10 با نرخ 9450 در 1395/3/9 با نرخ 9492 در 1395/3/8 با نرخ 9459 در 1395/3/6 با نرخ 9438 در 1395/3/5 با نرخ 9426 در 1395/3/4 با نرخ 9399 در 1395/3/3 با نرخ 9388 در 1395/3/1 با نرخ 9359 در 1395/2/30 با نرخ 9356 در 1395/2/29 با نرخ 9350 در 1395/2/28 با نرخ 9357 در 1395/2/27 با نرخ 9352 در 1395/2/26 با نرخ 9367 در 1395/2/25 با نرخ 9384 در 1395/2/23 با نرخ 9390 در 1395/2/22 با نرخ 9396 در 1395/2/21 با نرخ 9373 در 1395/2/20 با نرخ 9374 در 1395/2/19 با نرخ 9362 در 1395/2/18 با نرخ 9354 در 1395/2/15 با نرخ 9407 در 1395/2/14 با نرخ 9407 در 1395/2/13 با نرخ 9432 در 1395/2/12 با نرخ 9438 در 1395/2/11 با نرخ 9455 در 1395/2/9 با نرخ 9452 در 1395/2/8 با نرخ 9459 در 1395/2/7 با نرخ 9452 در 1395/4/5 با نرخ 9452 در 1395/4/3 با نرخ 9441 در 1395/4/2 با نرخ 9440 در 1395/4/1 با نرخ 9428 در 1395/3/31 با نرخ 9411 در 1395/3/30 با نرخ 9421 در 1395/3/29 با نرخ 9438 در 1395/3/27 با نرخ 9431 در 1395/3/26 با نرخ 9436 در 1395/3/25 با نرخ 9417 در 1395/3/24 با نرخ 9437 در 1395/3/23 با نرخ 9451 در 1395/3/22 با نرخ 9467 در 1395/3/20 با نرخ 9448 در 1395/3/19 با نرخ 9448 در 1395/3/18 با نرخ 9449 در 1395/3/17 با نرخ 9460 در 1395/3/16 با نرخ 9492 در 1395/3/13 با نرخ 9485 در 1395/3/12 با نرخ 9481 در 1395/3/11 با نرخ 9466 در 1395/3/10 با نرخ 9465 در 1395/3/9 با نرخ 9510 در 1395/3/8 با نرخ 9460 در 1395/3/6 با نرخ 9439 در 1395/3/5 با نرخ 9420 در 1395/3/4 با نرخ 9407 در 1395/3/3 با نرخ 9397 در 1395/3/1 با نرخ 9364 در 1395/2/30 با نرخ 9365 در 1395/2/29 با نرخ 9358 در 1395/2/28 با نرخ 9368 در 1395/2/27 با نرخ 9373 در 1395/2/26 با نرخ 9379 در 1395/2/25 با نرخ 9382 در 1395/2/23 با نرخ 9391 در 1395/2/22 با نرخ 9404 در 1395/2/21 با نرخ 9392 در 1395/2/20 با نرخ 9383 در 1395/2/19 با نرخ 9371 در 1395/2/18 با نرخ 9375 در 1395/2/15 با نرخ 9417 در 1395/2/14 با نرخ 9419 در 1395/2/13 با نرخ 9447 در 1395/2/12 با نرخ 9444 در 1395/2/11 با نرخ 9463 در 1395/2/9 با نرخ 9463 در 1395/2/8 با نرخ 9465 در 1395/2/7 با نرخ 9470