نرخ های اعلام شده در این سایت بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه نظارت ارز (سنا) توسط صرافی های مجاز کل کشور است.
تاریخ:     
 

دوشنبه 3 آبان ماه 1395

خرید نقدی*
ساعتنرخ (ريال)**
دلار آمریکایورودرهم امارت
USDEURAED
از ساعت 8:00 تا 9:0035,51339,4009,833
از ساعت 9:00 تا 10:0035,82039,4459,802
از ساعت 10:00 تا 11:0035,95739,4479,804
از ساعت 11:00 تا 12:0035,92439,3979,799
از ساعت 12:00 تا 13:0035,89739,4679,806
از ساعت 13:00 تا 14:0035,93639,4119,825
از ساعت 14:00 تا 15:0035,93439,4429,805
از ساعت 15:00 تا 16:0035,91839,2839,827
از ساعت 16:00 تا 17:0035,91439,4279,814
از ساعت 17:00 تا 18:0035,92639,4719,832
از ساعت 8:00 تا 18:0035,91539,4099,815
فروش نقدی*
ساعتنرخ (ريال)**
دلار آمریکایورودرهم امارت
USDEURAED
از ساعت 8:00 تا 9:0035,86239,2699,830
از ساعت 9:00 تا 10:0035,92639,7549,813
از ساعت 10:00 تا 11:0035,92539,5769,806
از ساعت 11:00 تا 12:0035,87539,3209,828
از ساعت 12:00 تا 13:0035,91939,4659,828
از ساعت 13:00 تا 14:0035,93339,4949,830
از ساعت 14:00 تا 15:0035,93939,4759,824
از ساعت 15:00 تا 16:0035,94139,3419,828
از ساعت 16:00 تا 17:0035,93239,4989,822
از ساعت 17:00 تا 18:0035,94439,4629,823
از ساعت 8:00 تا 18:0035,92739,4069,824
  • *معاملات نقدی معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله ارز و ریال را مبادله نموده و شامل حواله های ارزی نیز می باشد.
  • **درج -- در ستون نرخ به معنای عدم وجود معامله ثبت شده در سامانه سنا است.
USD در 1395/8/3 با نرخ 35915 در 1395/8/2 با نرخ 35840 در 1395/8/1 با نرخ 35835 در 1395/7/29 با نرخ 35799 در 1395/7/28 با نرخ 35820 در 1395/7/27 با نرخ 35797 در 1395/7/26 با نرخ 35841 در 1395/7/25 با نرخ 35894 در 1395/7/24 با نرخ 35894 در 1395/7/22 با نرخ 35879 در 1395/7/19 با نرخ 35746 در 1395/7/18 با نرخ 35785 در 1395/7/17 با نرخ 35814 در 1395/7/15 با نرخ 35798 در 1395/7/14 با نرخ 35841 در 1395/7/13 با نرخ 35796 در 1395/7/12 با نرخ 35769 در 1395/7/11 با نرخ 35699 در 1395/7/10 با نرخ 35728 در 1395/7/8 با نرخ 35720 در 1395/7/7 با نرخ 35659 در 1395/7/6 با نرخ 35675 در 1395/7/5 با نرخ 35637 در 1395/7/4 با نرخ 35636 در 1395/7/3 با نرخ 35610 در 1395/7/1 با نرخ 35615 در 1395/6/31 با نرخ 35590 در 1395/6/29 با نرخ 35571 در 1395/6/28 با نرخ 35554 در 1395/6/27 با نرخ 35520 در 1395/6/25 با نرخ 35539 در 1395/6/24 با نرخ 35494 در 1395/6/23 با نرخ 35482 در 1395/6/21 با نرخ 35417 در 1395/6/20 با نرخ 35432 در 1395/6/18 با نرخ 35418 در 1395/6/17 با نرخ 35458 در 1395/6/16 با نرخ 35458 در 1395/6/15 با نرخ 35454 در 1395/6/14 با نرخ 35558 در 1395/6/13 با نرخ 35533 در 1395/6/11 با نرخ 35501 در 1395/6/10 با نرخ 35502 در 1395/6/9 با نرخ 35477 در 1395/6/8 با نرخ 35471 در 1395/6/7 با نرخ 35487 در 1395/6/6 با نرخ 35461 در 1395/6/4 با نرخ 35430 در 1395/8/3 با نرخ 35927 در 1395/8/2 با نرخ 35854 در 1395/8/1 با نرخ 35861 در 1395/7/29 با نرخ 35816 در 1395/7/28 با نرخ 35851 در 1395/7/27 با نرخ 35807 در 1395/7/26 با نرخ 35655 در 1395/7/25 با نرخ 35914 در 1395/7/24 با نرخ 35945 در 1395/7/22 با نرخ 35903 در 1395/7/19 با نرخ 35853 در 1395/7/18 با نرخ 35802 در 1395/7/17 با نرخ 35816 در 1395/7/15 با نرخ 35803 در 1395/7/14 با نرخ 35855 در 1395/7/13 با نرخ 35842 در 1395/7/12 با نرخ 35804 در 1395/7/11 با نرخ 35728 در 1395/7/10 با نرخ 35803 در 1395/7/8 با نرخ 35759 در 1395/7/7 با نرخ 35684 در 1395/7/6 با نرخ 35695 در 1395/7/5 با نرخ 35666 در 1395/7/4 با نرخ 35678 در 1395/7/3 با نرخ 35622 در 1395/7/1 با نرخ 35617 در 1395/6/31 با نرخ 35611 در 1395/6/29 با نرخ 35593 در 1395/6/28 با نرخ 35567 در 1395/6/27 با نرخ 35557 در 1395/6/25 با نرخ 35539 در 1395/6/24 با نرخ 35526 در 1395/6/23 با نرخ 35514 در 1395/6/21 با نرخ 35477 در 1395/6/20 با نرخ 35485 در 1395/6/18 با نرخ 35474 در 1395/6/17 با نرخ 35494 در 1395/6/16 با نرخ 35501 در 1395/6/15 با نرخ 35477 در 1395/6/14 با نرخ 35588 در 1395/6/13 با نرخ 35583 در 1395/6/11 با نرخ 35530 در 1395/6/10 با نرخ 35541 در 1395/6/9 با نرخ 35512 در 1395/6/8 با نرخ 35453 در 1395/6/7 با نرخ 35498 در 1395/6/6 با نرخ 35480 در 1395/6/4 با نرخ 35431
EUR در 1395/8/3 با نرخ 39409 در 1395/8/2 با نرخ 39409 در 1395/8/1 با نرخ 39532 در 1395/7/29 با نرخ 39483 در 1395/7/28 با نرخ 39585 در 1395/7/27 با نرخ 39582 در 1395/7/26 با نرخ 39525 در 1395/7/25 با نرخ 39800 در 1395/7/24 با نرخ 40000 در 1395/7/22 با نرخ 40018 در 1395/7/19 با نرخ 40202 در 1395/7/18 با نرخ 40071 در 1395/7/17 با نرخ 40219 در 1395/7/15 با نرخ 40273 در 1395/7/14 با نرخ 39905 در 1395/7/13 با نرخ 40095 در 1395/7/12 با نرخ 39978 در 1395/7/11 با نرخ 40009 در 1395/7/10 با نرخ 39887 در 1395/7/8 با نرخ 39873 در 1395/7/7 با نرخ 39717 در 1395/7/6 با نرخ 40046 در 1395/7/5 با نرخ 39847 در 1395/7/4 با نرخ 39609 در 1395/7/3 با نرخ 39862 در 1395/7/1 با نرخ 39929 در 1395/6/31 با نرخ 39819 در 1395/6/29 با نرخ 39865 در 1395/6/28 با نرخ 39684 در 1395/6/27 با نرخ 39833 در 1395/6/25 با نرخ 39878 در 1395/6/24 با نرخ 39733 در 1395/6/23 با نرخ 39916 در 1395/6/21 با نرخ 39669 در 1395/6/20 با نرخ 39905 در 1395/6/18 با نرخ 39690 در 1395/6/17 با نرخ 39901 در 1395/6/16 با نرخ 39806 در 1395/6/15 با نرخ 39679 در 1395/6/14 با نرخ 39940 در 1395/6/13 با نرخ 39863 در 1395/6/11 با نرخ 39735 در 1395/6/10 با نرخ 39925 در 1395/6/9 با نرخ 39840 در 1395/6/8 با نرخ 39734 در 1395/6/7 با نرخ 39752 در 1395/6/6 با نرخ 39930 در 1395/6/4 با نرخ 40193 در 1395/8/3 با نرخ 39406 در 1395/8/2 با نرخ 39612 در 1395/8/1 با نرخ 39607 در 1395/7/29 با نرخ 39635 در 1395/7/28 با نرخ 39749 در 1395/7/27 با نرخ 39678 در 1395/7/26 با نرخ 39758 در 1395/7/25 با نرخ 39833 در 1395/7/24 با نرخ 40219 در 1395/7/22 با نرخ 40148 در 1395/7/19 با نرخ 40157 در 1395/7/18 با نرخ 40080 در 1395/7/17 با نرخ 40311 در 1395/7/15 با نرخ 40283 در 1395/7/14 با نرخ 40249 در 1395/7/13 با نرخ 40232 در 1395/7/12 با نرخ 39947 در 1395/7/11 با نرخ 40071 در 1395/7/10 با نرخ 40126 در 1395/7/8 با نرخ 39936 در 1395/7/7 با نرخ 39890 در 1395/7/6 با نرخ 40026 در 1395/7/5 با نرخ 39872 در 1395/7/4 با نرخ 39725 در 1395/7/3 با نرخ 39762 در 1395/7/1 با نرخ 40047 در 1395/6/31 با نرخ 39789 در 1395/6/29 با نرخ 39946 در 1395/6/28 با نرخ 39793 در 1395/6/27 با نرخ 39838 در 1395/6/25 با نرخ 40052 در 1395/6/24 با نرخ 39657 در 1395/6/23 با نرخ 40083 در 1395/6/21 با نرخ 39922 در 1395/6/20 با نرخ 39771 در 1395/6/18 با نرخ 39642 در 1395/6/17 با نرخ 39713 در 1395/6/16 با نرخ 39759 در 1395/6/15 با نرخ 39814 در 1395/6/14 با نرخ 39846 در 1395/6/13 با نرخ 39962 در 1395/6/11 با نرخ 39775 در 1395/6/10 با نرخ 39996 در 1395/6/9 با نرخ 40001 در 1395/6/8 با نرخ 40075 در 1395/6/7 با نرخ 39569 در 1395/6/6 با نرخ 40198 در 1395/6/4 با نرخ 39928
AED در 1395/8/3 با نرخ 9815 در 1395/8/2 با نرخ 9801 در 1395/8/1 با نرخ 9798 در 1395/7/29 با نرخ 9800 در 1395/7/28 با نرخ 9800 در 1395/7/27 با نرخ 9802 در 1395/7/26 با نرخ 9813 در 1395/7/25 با نرخ 9820 در 1395/7/24 با نرخ 9818 در 1395/7/22 با نرخ 9818 در 1395/7/19 با نرخ 9800 در 1395/7/18 با نرخ 9795 در 1395/7/17 با نرخ 9803 در 1395/7/15 با نرخ 9802 در 1395/7/14 با نرخ 9791 در 1395/7/13 با نرخ 9790 در 1395/7/12 با نرخ 9777 در 1395/7/11 با نرخ 9777 در 1395/7/10 با نرخ 9765 در 1395/7/8 با نرخ 9743 در 1395/7/7 با نرخ 9750 در 1395/7/6 با نرخ 9746 در 1395/7/5 با نرخ 9750 در 1395/7/4 با نرخ 9749 در 1395/7/3 با نرخ 9723 در 1395/7/1 با نرخ 9705 در 1395/6/31 با نرخ 9704 در 1395/6/29 با نرخ 9700 در 1395/6/28 با نرخ 9707 در 1395/6/27 با نرخ 9694 در 1395/6/25 با نرخ 9695 در 1395/6/24 با نرخ 9692 در 1395/6/23 با نرخ 9679 در 1395/6/21 با نرخ 9683 در 1395/6/20 با نرخ 9684 در 1395/6/18 با نرخ 9689 در 1395/6/17 با نرخ 9687 در 1395/6/16 با نرخ 9678 در 1395/6/15 با نرخ 9682 در 1395/6/14 با نرخ 9708 در 1395/6/13 با نرخ 9709 در 1395/6/11 با نرخ 9696 در 1395/6/10 با نرخ 9691 در 1395/6/9 با نرخ 9683 در 1395/6/8 با نرخ 9682 در 1395/6/7 با نرخ 9693 در 1395/6/6 با نرخ 9694 در 1395/6/4 با نرخ 9666 در 1395/8/3 با نرخ 9824 در 1395/8/2 با نرخ 9812 در 1395/8/1 با نرخ 9804 در 1395/7/29 با نرخ 9811 در 1395/7/28 با نرخ 9805 در 1395/7/27 با نرخ 9809 در 1395/7/26 با نرخ 9822 در 1395/7/25 با نرخ 9822 در 1395/7/24 با نرخ 9828 در 1395/7/22 با نرخ 9827 در 1395/7/19 با نرخ 9807 در 1395/7/18 با نرخ 9797 در 1395/7/17 با نرخ 9811 در 1395/7/15 با نرخ 9795 در 1395/7/14 با نرخ 9802 در 1395/7/13 با نرخ 9797 در 1395/7/12 با نرخ 9784 در 1395/7/11 با نرخ 9785 در 1395/7/10 با نرخ 9779 در 1395/7/8 با نرخ 9768 در 1395/7/7 با نرخ 9755 در 1395/7/6 با نرخ 9758 در 1395/7/5 با نرخ 9758 در 1395/7/4 با نرخ 9758 در 1395/7/3 با نرخ 9732 در 1395/7/1 با نرخ 9717 در 1395/6/31 با نرخ 9719 در 1395/6/29 با نرخ 9708 در 1395/6/28 با نرخ 9721 در 1395/6/27 با نرخ 9705 در 1395/6/25 با نرخ 9697 در 1395/6/24 با نرخ 9703 در 1395/6/23 با نرخ 9698 در 1395/6/21 با نرخ 9689 در 1395/6/20 با نرخ 9696 در 1395/6/18 با نرخ 9700 در 1395/6/17 با نرخ 9702 در 1395/6/16 با نرخ 9688 در 1395/6/15 با نرخ 9693 در 1395/6/14 با نرخ 9718 در 1395/6/13 با نرخ 9711 در 1395/6/11 با نرخ 9712 در 1395/6/10 با نرخ 9704 در 1395/6/9 با نرخ 9695 در 1395/6/8 با نرخ 9692 در 1395/6/7 با نرخ 9701 در 1395/6/6 با نرخ 9692 در 1395/6/4 با نرخ 9690