نرخ های اعلام شده در این سایت بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه سنا توسط صرافی های مجاز کل کشور است.
تاریخ:     
 

جمعه 8 مرداد ماه 1395

در این تاریخ نرخ وجود ندارد.

خرید نقدی*
ساعتنرخ (ريال)**
دلار آمریکایورودرهم امارت
USDEURAED
فروش نقدی*
ساعتنرخ (ريال)**
دلار آمریکایورودرهم امارت
USDEURAED
  • *معاملات نقدی معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله ارز و ریال را مبادله نموده و شامل حواله های ارزی نیز می باشد.
  • **درج -- در ستون نرخ به معنای عدم وجود معامله ثبت شده در سامانه سنا است.
USD در 1395/5/7 با نرخ 35206 در 1395/5/6 با نرخ 35240 در 1395/5/5 با نرخ 35116 در 1395/5/4 با نرخ 35097 در 1395/5/3 با نرخ 35114 در 1395/5/2 با نرخ 35039 در 1395/4/31 با نرخ 34985 در 1395/4/30 با نرخ 35005 در 1395/4/29 با نرخ 35033 در 1395/4/28 با نرخ 35011 در 1395/4/27 با نرخ 34968 در 1395/4/26 با نرخ 35037 در 1395/4/24 با نرخ 35019 در 1395/4/23 با نرخ 35013 در 1395/4/22 با نرخ 35059 در 1395/4/21 با نرخ 34945 در 1395/4/20 با نرخ 34843 در 1395/4/19 با نرخ 34752 در 1395/4/15 با نرخ 34759 در 1395/4/14 با نرخ 34815 در 1395/4/13 با نرخ 34895 در 1395/4/12 با نرخ 35189 در 1395/4/10 با نرخ 35008 در 1395/4/9 با نرخ 34891 در 1395/4/8 با نرخ 34910 در 1395/4/6 با نرخ 34728 در 1395/4/5 با نرخ 34638 در 1395/4/3 با نرخ 34663 در 1395/4/2 با نرخ 34671 در 1395/4/1 با نرخ 34609 در 1395/3/31 با نرخ 34546 در 1395/3/30 با نرخ 34551 در 1395/3/29 با نرخ 34613 در 1395/3/27 با نرخ 34616 در 1395/3/26 با نرخ 34620 در 1395/3/25 با نرخ 34598 در 1395/3/24 با نرخ 34600 در 1395/3/23 با نرخ 34610 در 1395/3/22 با نرخ 34631 در 1395/3/20 با نرخ 34585 در 1395/3/19 با نرخ 34582 در 1395/3/18 با نرخ 34600 در 1395/3/17 با نرخ 34604 در 1395/3/16 با نرخ 34663 در 1395/3/13 با نرخ 34668 در 1395/3/12 با نرخ 34634 در 1395/3/11 با نرخ 34656 در 1395/3/10 با نرخ 34622 در 1395/5/7 با نرخ 35274 در 1395/5/6 با نرخ 35277 در 1395/5/5 با نرخ 35209 در 1395/5/4 با نرخ 35120 در 1395/5/3 با نرخ 35152 در 1395/5/2 با نرخ 35088 در 1395/4/31 با نرخ 35076 در 1395/4/30 با نرخ 35066 در 1395/4/29 با نرخ 35061 در 1395/4/28 با نرخ 35047 در 1395/4/27 با نرخ 34984 در 1395/4/26 با نرخ 35104 در 1395/4/24 با نرخ 35048 در 1395/4/23 با نرخ 35008 در 1395/4/22 با نرخ 35092 در 1395/4/21 با نرخ 35000 در 1395/4/20 با نرخ 34886 در 1395/4/19 با نرخ 34790 در 1395/4/15 با نرخ 34825 در 1395/4/14 با نرخ 34828 در 1395/4/13 با نرخ 34940 در 1395/4/12 با نرخ 35200 در 1395/4/10 با نرخ 34951 در 1395/4/9 با نرخ 34885 در 1395/4/8 با نرخ 34825 در 1395/4/6 با نرخ 34769 در 1395/4/5 با نرخ 34687 در 1395/4/3 با نرخ 34722 در 1395/4/2 با نرخ 34717 در 1395/4/1 با نرخ 34645 در 1395/3/31 با نرخ 34602 در 1395/3/30 با نرخ 34654 در 1395/3/29 با نرخ 34639 در 1395/3/27 با نرخ 34664 در 1395/3/26 با نرخ 34664 در 1395/3/25 با نرخ 34625 در 1395/3/24 با نرخ 34648 در 1395/3/23 با نرخ 34625 در 1395/3/22 با نرخ 34673 در 1395/3/20 با نرخ 34619 در 1395/3/19 با نرخ 34579 در 1395/3/18 با نرخ 34620 در 1395/3/17 با نرخ 34639 در 1395/3/16 با نرخ 34701 در 1395/3/13 با نرخ 34725 در 1395/3/12 با نرخ 34716 در 1395/3/11 با نرخ 34707 در 1395/3/10 با نرخ 34540
EUR در 1395/5/7 با نرخ 39101 در 1395/5/6 با نرخ 39050 در 1395/5/5 با نرخ 38942 در 1395/5/4 با نرخ 38818 در 1395/5/3 با نرخ 38826 در 1395/5/2 با نرخ 38776 در 1395/4/31 با نرخ 38902 در 1395/4/30 با نرخ 38967 در 1395/4/29 با نرخ 39032 در 1395/4/28 با نرخ 39020 در 1395/4/27 با نرخ 39044 در 1395/4/26 با نرخ 39043 در 1395/4/24 با نرخ 39157 در 1395/4/23 با نرخ 39096 در 1395/4/22 با نرخ 39131 در 1395/4/21 با نرخ 39052 در 1395/4/20 با نرخ 39055 در 1395/4/19 با نرخ 39152 در 1395/4/15 با نرخ 39207 در 1395/4/14 با نرخ 39169 در 1395/4/13 با نرخ 39244 در 1395/4/12 با نرخ 39313 در 1395/4/10 با نرخ 39171 در 1395/4/9 با نرخ 39111 در 1395/4/8 با نرخ 38942 در 1395/4/6 با نرخ 38897 در 1395/4/5 با نرخ 38949 در 1395/4/3 با نرخ 39401 در 1395/4/2 با نرخ 39262 در 1395/4/1 با نرخ 39363 در 1395/3/31 با نرخ 39360 در 1395/3/30 با نرخ 39117 در 1395/3/29 با نرخ 39129 در 1395/3/27 با نرخ 39132 در 1395/3/26 با نرخ 39089 در 1395/3/25 با نرخ 39126 در 1395/3/24 با نرخ 39085 در 1395/3/23 با نرخ 39153 در 1395/3/22 با نرخ 39383 در 1395/3/20 با نرخ 39430 در 1395/3/19 با نرخ 39411 در 1395/3/18 با نرخ 39388 در 1395/3/17 با نرخ 39363 در 1395/3/16 با نرخ 39320 در 1395/3/13 با نرخ 38902 در 1395/3/12 با نرخ 38906 در 1395/3/11 با نرخ 38873 در 1395/3/10 با نرخ 38904 در 1395/5/7 با نرخ 39113 در 1395/5/6 با نرخ 39038 در 1395/5/5 با نرخ 38913 در 1395/5/4 با نرخ 38912 در 1395/5/3 با نرخ 38950 در 1395/5/2 با نرخ 38914 در 1395/4/31 با نرخ 39027 در 1395/4/30 با نرخ 38986 در 1395/4/29 با نرخ 39086 در 1395/4/28 با نرخ 39053 در 1395/4/27 با نرخ 39071 در 1395/4/26 با نرخ 39098 در 1395/4/24 با نرخ 39134 در 1395/4/23 با نرخ 39156 در 1395/4/22 با نرخ 38967 در 1395/4/21 با نرخ 38982 در 1395/4/20 با نرخ 39151 در 1395/4/19 با نرخ 39198 در 1395/4/15 با نرخ 39187 در 1395/4/14 با نرخ 39259 در 1395/4/13 با نرخ 39289 در 1395/4/12 با نرخ 39225 در 1395/4/10 با نرخ 39144 در 1395/4/9 با نرخ 39154 در 1395/4/8 با نرخ 38995 در 1395/4/6 با نرخ 38991 در 1395/4/5 با نرخ 39049 در 1395/4/3 با نرخ 39470 در 1395/4/2 با نرخ 39299 در 1395/4/1 با نرخ 39338 در 1395/3/31 با نرخ 39260 در 1395/3/30 با نرخ 39247 در 1395/3/29 با نرخ 39116 در 1395/3/27 با نرخ 39203 در 1395/3/26 با نرخ 39148 در 1395/3/25 با نرخ 39201 در 1395/3/24 با نرخ 39159 در 1395/3/23 با نرخ 39294 در 1395/3/22 با نرخ 39387 در 1395/3/20 با نرخ 39416 در 1395/3/19 با نرخ 39350 در 1395/3/18 با نرخ 39339 در 1395/3/17 با نرخ 39472 در 1395/3/16 با نرخ 39264 در 1395/3/13 با نرخ 38921 در 1395/3/12 با نرخ 38975 در 1395/3/11 با نرخ 38749 در 1395/3/10 با نرخ 39019
AED در 1395/5/7 با نرخ 9642 در 1395/5/6 با نرخ 9624 در 1395/5/5 با نرخ 9606 در 1395/5/4 با نرخ 9594 در 1395/5/3 با نرخ 9576 در 1395/5/2 با نرخ 9585 در 1395/4/31 با نرخ 9571 در 1395/4/30 با نرخ 9570 در 1395/4/29 با نرخ 9560 در 1395/4/28 با نرخ 9552 در 1395/4/27 با نرخ 9568 در 1395/4/26 با نرخ 9569 در 1395/4/24 با نرخ 9566 در 1395/4/23 با نرخ 9521 در 1395/4/22 با نرخ 9560 در 1395/4/21 با نرخ 9553 در 1395/4/20 با نرخ 9532 در 1395/4/19 با نرخ 9501 در 1395/4/15 با نرخ 9489 در 1395/4/14 با نرخ 9488 در 1395/4/13 با نرخ 9551 در 1395/4/12 با نرخ 9571 در 1395/4/10 با نرخ 9516 در 1395/4/9 با نرخ 9511 در 1395/4/8 با نرخ 9493 در 1395/4/6 با نرخ 9456 در 1395/4/5 با نرخ 9437 در 1395/4/3 با نرخ 9436 در 1395/4/2 با نرخ 9425 در 1395/4/1 با نرخ 9418 در 1395/3/31 با نرخ 9403 در 1395/3/30 با نرخ 9404 در 1395/3/29 با نرخ 9415 در 1395/3/27 با نرخ 9423 در 1395/3/26 با نرخ 9416 در 1395/3/25 با نرخ 9412 در 1395/3/24 با نرخ 9421 در 1395/3/23 با نرخ 9434 در 1395/3/22 با نرخ 9449 در 1395/3/20 با نرخ 9436 در 1395/3/19 با نرخ 9439 در 1395/3/18 با نرخ 9453 در 1395/3/17 با نرخ 9451 در 1395/3/16 با نرخ 9473 در 1395/3/13 با نرخ 9476 در 1395/3/12 با نرخ 9475 در 1395/3/11 با نرخ 9461 در 1395/3/10 با نرخ 9450 در 1395/5/7 با نرخ 9650 در 1395/5/6 با نرخ 9641 در 1395/5/5 با نرخ 9614 در 1395/5/4 با نرخ 9605 در 1395/5/3 با نرخ 9594 در 1395/5/2 با نرخ 9595 در 1395/4/31 با نرخ 9567 در 1395/4/30 با نرخ 9579 در 1395/4/29 با نرخ 9582 در 1395/4/28 با نرخ 9564 در 1395/4/27 با نرخ 9576 در 1395/4/26 با نرخ 9580 در 1395/4/24 با نرخ 9570 در 1395/4/23 با نرخ 9568 در 1395/4/22 با نرخ 9570 در 1395/4/21 با نرخ 9565 در 1395/4/20 با نرخ 9538 در 1395/4/19 با نرخ 9509 در 1395/4/15 با نرخ 9503 در 1395/4/14 با نرخ 9498 در 1395/4/13 با نرخ 9533 در 1395/4/12 با نرخ 9598 در 1395/4/10 با نرخ 9520 در 1395/4/9 با نرخ 9517 در 1395/4/8 با نرخ 9511 در 1395/4/6 با نرخ 9460 در 1395/4/5 با نرخ 9449 در 1395/4/3 با نرخ 9441 در 1395/4/2 با نرخ 9440 در 1395/4/1 با نرخ 9428 در 1395/3/31 با نرخ 9411 در 1395/3/30 با نرخ 9421 در 1395/3/29 با نرخ 9438 در 1395/3/27 با نرخ 9431 در 1395/3/26 با نرخ 9436 در 1395/3/25 با نرخ 9417 در 1395/3/24 با نرخ 9437 در 1395/3/23 با نرخ 9451 در 1395/3/22 با نرخ 9467 در 1395/3/20 با نرخ 9448 در 1395/3/19 با نرخ 9448 در 1395/3/18 با نرخ 9449 در 1395/3/17 با نرخ 9460 در 1395/3/16 با نرخ 9492 در 1395/3/13 با نرخ 9485 در 1395/3/12 با نرخ 9481 در 1395/3/11 با نرخ 9466 در 1395/3/10 با نرخ 9465